Czy lekarz musi mieć kasę fiskalną?

Opublikowane przez Rentowny Gabinet w dniu

Lekarz, który prowadzi własną praktykę lekarską, musi coraz częściej skupiać się nie tylko na leczeniu pacjentów, ale również na kwestiach podatkowych. Rejestracja sprzedaży usług odbywa się za pomocą kasy fiskalnej w wielu branżach. Jak to wygląda w przypadku lekarzy?

W ostatnim czasie pojawia się w mediach wiele informacji o tym, że coraz więcej branż i usługodawców zostaje objętych obowiązkiem rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Coraz częściej pojawia się także w tym kontekście informacja o kasach fiskalnych online. Postanowiliśmy sprawdzić, czy również lekarz musi mieć kasę fiskalną, a jeśli tak, kiedy i jakie warunki powinien spełnić. Sprawdzimy również, czy można w jakiś sposób obniży koszty związane z zakupem kas fiskalnych.

lekarz kasa fiskalna

Lekarz a kasa fiskalna

 

Obecność kasy fiskalnej w wielu zakładach usługowych, nawet tych małych, już właściwie nie dziwi. Od pewnego czasu musieliśmy się przyzwyczaić również do tego, że lekarz lub dentysta na koniec wizyty wystukuje kwotę i drukuje paragon na kasie fiskalnej. Przez lata było tak, że podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Wystarczyło, że nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym limitu obrotów 20 tys. zł, jeśli chodzi o sprzedaż usług lub towarów klientom nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym. Obecnie lekarze i dentyści nie mogą skorzystać z tego zwolnienia podmiotowego. Mało tego, o ile jeszcze w 2016 roku lekarz, który rozpoczynał świadczenie usług medycznych, miał 2 miesiące na wprowadzenie do działalności kasy fiskalnej, o tyle od 1 stycznia 2017 roku kasę fiskalną trzeba mieć już od pierwszego pacjenta.

Należy podkreślić, że rejestracja sprzedaży usług medycznych za pomocą kasy fiskalnej odbywa się wtedy, gdy lekarz świadczy te usługi na rzecz konsumentów i oni są bezpośrednimi ich nabywcami (płacą za wizytę u lekarza). Natomiast kasa fiskalna nie jest potrzebna, gdy lekarz świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ i na koniec okresu rozliczeniowego wystawia fakturę tej instytucji. Podobnie jest, gdy lekarz jest zatrudniony w przychodni i to ona rozlicza się z pacjentem lub NFZ. Należy jeszcze zwrócić uwagę na taką kwestię jak kasa fiskalna online.

 

Czym są kasy fiskalne online?

 

15 marca 2019 roku zostały uchwalone zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług i w ustawie Prawo o miarach, w których wyniku lekarze i dentyści zostali zobowiązani do używania od 1 stycznia 2021 roku kas fiskalnych online. Czym różni się taka kasa od tradycyjnej? Przede wszystkim kasa online będzie drukowała tradycyjny paragon papierowy oraz paragon cyfrowy (e-paragon). Do tych ostatnich użytkownik nie będzie miał dostępu, a jedynie autoryzowany serwis. Taka kasa będzie przekazywała dane o sprzedaży na bieżąco do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu rząd chce jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy i chce dysponować zawsze aktualnymi danymi na temat wszystkich podatników.

 

Kiedy można zrezygnować kasy fiskalnej?

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) określa, kiedy lekarz i dentysta mogą zrezygnować z używania kasy fiskalnej. Dopuszczalne są tak naprawdę dwie sytuacje:

 

  • Gdy lekarze lub dentyści świadczą usługi medyczne na odległość (np. za pomocą Internetu) lub „jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła” (poz. 39 załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia).
  • Gdy usługi medyczne są świadczone osobiście przez „osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności” (poz. 51 załącznika do cytowanej ustawy).

 

Co umieszczać na paragonach?

 

Lekarz musi pamiętać, że na wystawianych przez niego paragonach fiskalnych trzeba umieszczać nazwy usług medycznych w formie dokładnej, pozwalającej je zidentyfikować. Co to właściwie oznacza? Niestety, nie wystarczy umieścić na paragonie zwrotu „badanie”, „zabieg”, „usługa medyczna” itp. Fiskus żąda konkretnych określeń, które będą jednoznacznie oznaczały daną usługę medyczną (np. zamiast „usługa okulistyczna” lepiej napisać „badanie dna oka” itp.). Skąd jednak wiadomo, jakie określenia będą odpowiednie? To podpowiada nam interpretacja Ministra Finansów (sygn. PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492). Zgodnie z nią nazewnictwo usług na paragonach powinno nawiązywać do nazewnictwa stosowanego w cenniku usług (także usług medycznych) (źródło: https://inforrb.pl/cykle-tematyczne/tresc,,,INF0000000000000697343,Co-powinna-zawierac-nazwa-towaru-lub-uslugi-na-paragonie.html).

 

Zakup kasy fiskalnej – co warto wiedzieć?

 

Zakup kasy fiskalnej to oczywiście obciążenie finansowe dla lekarza. Na szczęście można ograniczyć ten koszt. Przede wszystkim przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej. Po pierwsze można z tego skorzystać, gdy kasa zostanie zainstalowania w wymaganym terminie (przy pierwszym pacjencie), po drugie od podatku VAT można odliczyć 90% kwoty netto, jaką wydało się na zakup kasy. Kwota ta nie może jednak przekroczyć 700 zł. Do tego ulga przysługuje tylko wtedy, gdy w deklaracji wykaże się nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym. Co jednak, gdy mamy do czynienia z inną sytuacją?

Sprawa nieco się komplikuje, gdy w deklaracji podatek należny jest równy lub niższy niż podatek naliczony. Wtedy nie można skorzystać z odliczenia, ale trzeba się ubiegać o zwrot kwoty, która przysługuje w ramach ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Pojawiają się tu jednak pewne ograniczenia: przy rozliczeniu miesięcznym VAT można odzyskać maksymalnie 25% kwoty przysługującej do odliczenia, a przy rozliczeniu kwartalnym – 50%.

Kasa fiskalna musi być obecna w większości gabinetów lekarskich, w których lekarze prowadzą prywatną praktykę. Niestety, z tym trzeba się już pogodzić. Jak napisaliśmy w naszym artykule, to nie koniec jednak nowości, ponieważ wkrótce trzeba będzie zaopatrzyć się w kasy fiskalne online. Prawo podatkowe w Polsce jest jednak tak zmienne i nieprzewidywalne, że trudno obecnie wyrokować, jakie jeszcze zmiany mogą się w nim pojawić w najbliższych latach, a które dotyczyć będą także lekarzy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.